Lezingen & boekstudiegroepen

Boekstudiegroep: Karma en reïncarnatie

Het woord karma is een algemeen begrip geworden. Maar niet iedereen weet wat het werkelijk betekent of hoe we ermee om moeten gaan. Dit verhelderende boekje helpt om greep te krijgen op karmische banden uit vorige levens die hebben bijgedragen tot je huidige levensomstandigheden.

Je zult ontdekken hoe je daden in vorige levens – goede en slechte – invloed hebben op het feit in welke familie je werd geboren; tot wie je je aangetrokken voelt en waarom sommige mensen je zo irriteren. Je zult leren over groepskarma; wat we tussen twee levens in doen, en wat de grote verlichte figuren uit het oosten en het westen, zoals Jezus, te zeggen hebben over karma en reïncarnatie. Maar bovenal zul je te weten komen hoe je je karmische ontmoetingen ten goede kunt keren in geweldige kansen om de toekomst te vormen zoals je dat zelf wilt.

In dit boekje zijn de onderwerpen karma en reïncarnatie uitstekend onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven ... Deze boekstudiegroep is geschikt voor zowel iedereen die onbekend is met karma en reïncarnatie, als voor iedereen die bekend is met karma en reïncarnatie, maar nog vragen heeft wat dit praktisch betekent voor zijn/haar leven. We hopen je te ontmoeten om samen dit boek te bestuderen en van elkaar te leren.

INFORMATIE:
Zie voor actuele informatie de agenda van The Summit Lighthouse: https://summitlighthouse.nl/online-events

Boekstudiegroep: A Dweller on Two Planets

Ben je altijd wel nieuwsgierig geweest hoe mensen vroeger in Atlantis leefden? Heb je altijd al wel een bepaalde verbondenheid gevoeld als er iets over Atlantis werd verteld? Wilde je dan meer weten? Ben je daarnaast geïnteresseerd in de reis die een ziel maakt door zijn incarnaties heen? Hoe gebeurtenissen uit het verleden invloed hebben in het heden? Dan is dit boek echt iets voor jou!

Het boek ‘A Dweller on Two Planets’ neemt je mee, terug in de tijd waarin de glorie van een grote beschaving schitterde. Phylos vertelt levensecht over o.a. hun regering, rechtstelsel, hun manier van leven, hoe de steden eruit zagen, met welke bijzondere voertuigen ze reisden en welke bijzondere uitvindingen ze hadden. In het boek wordt verteld over de hoge kundigheid van de wetenschap van de metafysica gedurende de gouden eeuw van Atlantis en de tragische oorzaak waardoor het continent in zee is weg gezakt.

Het boek vormt een kosmische biografie van al zijn verschillende incarnaties. Phylos is zo eerlijk en open in de fouten die hij maakte en hoe hij dit in vervolg levens weer recht moest zetten. Er valt hier zoveel uit te halen wat toe te passen is in je eigen leven. Dit boek is dus echt een aanrader!

Doe je met ons mee om de lessen en inzichten van dit boek samen te verkennen? Je bent van harte welkom. De thee, koffie en koekje staan voor je klaar. We maken er samen mooie, gezellige en inspirerende ontmoetingen van waarin we van elkaar kunnen leren.

INFORMATIE:
Zie voor actuele informatie de agenda van The Summit Lighthouse: https://summitlighthouse.nl/online-events

Lezing: Het Aquariustijdperk en de komst van de Goddelijke Moeder

Door lang geleden gemaakt planetair karma is het Heilige Vuur van de Moeder verzegeld in het basischakra van ieder mens en kan niet opstijgen naar het hart, waar het zich zou moeten verenigen met het Vaderlicht vanuit het kruinchakra, om het Christus bewustzijn voort te brengen. Vele avatars hebben sindsdien het pad gevonden om dit Vuur van de Moeder te bevrijden en zij hebben hun hemelvaart gemaakt. Hoe kunnen wij in hun voetstappen treden?

De technieken van ‘how to’ vinden we in wat ‘de Heilige Wetenschap van de Moeder’ wordt genoemd. Alle leringen die de opgevaren meesters ons hebben gegeven, is de Heilige Wetenschap van de Moeder.

God, als de hoogste bron, heeft bevolen dat het Gouden Tijdperk op aarde moet komen bij het aanbreken van het Aquariustijdperk en daarvoor hebben we de Moeder en haar Heilige Wetenschap nodig.

Maar in de archieven van de Almachtige God staat het precieze aantal vermeld van degenen op aarde die gezworen hebben zich tot het uiterste te verzetten tegen de Almachtige God tot aan het einde van hun eigen beperkte bestemming. Weet u dat er een zo intense eed bestaat die afgelegd is door miljoenen op aarde om nooit en nooit de knie te buigen voor de Almachtige God?

Kom naar de lezing en laat je inspireren over de stappen die je zelf kunt zetten naar een leven in het licht. Krijg inzicht in de werking van innerlijke en externe krachten en hoe karma jouw leven heeft beïnvloed. We gaan er een mooie en bezielende middag van maken!

INFORMATIE:
Zie voor actuele informatie de agenda van The Summit Lighthouse: https://summitlighthouse.nl/online-events