Privacy Policy

Stichting Amethist Pers, gevestigd aan Snelliuspad 23A ,3817 TN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Amethist Pers is de uitgeverstak van de Stichting Summit Lighthouse Holland. Beide stichting staan in relatie tot elkaar.

Contactgegevens:
Stichting Amethist Pers
Snelliuspad 23A
3817 TN Amersfoort
+31 6 101 950 15

Persoonsgegevens van de klant die worden verwerkt 
Stichting Amethist Pers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
  • Locatiegegevens
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens van de klant verwerken
Stichting Amethist Pers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Stichting Amethist Pers gebruikt Google analytics om de website te verbeteren. Hierbij is het delen van informatie uitgezet, en is er  een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee is voldaan aan de richtlijnen zoals geformuleerd in de Wet Verordening Algemene gegevensbewerking.

Klant relatie met The Summit Lighthouse Holland
Een persoon is klant wanneer ze een product en/of dienst hebben afgenomen van de Stichting Amethist Pers of de aan haar organisatie verbonden Stichting The Summit Lighthouse. Stichting Amethist Pers en/of The Summit Lighthouse kan je dan mailen over producten en/of diensten van onze organisatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Amethist Pers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@amethistpers.nl.

Stichting Amethist Pers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@amethistpers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Amethist Pers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en voortvloeiend uit een fiscale bewaarplicht.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Amethistpers gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op uw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren of optimaliseren.

Analytische cookies meten het websitebezoek, waarmee we de website kunnen verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. We gebruiken hiervoor Google Analytics. De gegevens zijn geanonimiseerd en maken geen inbreuk  op privacy gegevens van de bezoeker.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk daarvoor de handleiding van je browser.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Amethist Pers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@amethistpers.nl

Wishlist 0
Continue Shopping