Saint Germain over Alchemie

***NIEUW! ***  Saint Germain over Alchemie – 2e herziene druk –

     Voltaire noemde hem “de man die nooit sterft en alles weet”

 

En dat is een understatement. De graaf Saint Germain veranderde onedele metalen in goud, verwijderde onzuiverheden uit diamanten en ontdekte het elixer van de eeuwige jeugd.

Deze “Wonderman van Europa” was de vertrouweling van koningen en een vriend voor de armen. Zijn goed gedocumenteerde “wonderen” waren in feite het natuurlijke uitvloeisel van zijn beoefening van alchemie. Zijn geheimen kunnen u in staat stellen om onedele metalen in goud te veranderen. De alchemistische principes draagt hij over in dit handboek – het beste op het gebied van persoonlijke ontwikkelingen en van de samenleving.De opgevaren meester Saint Germain je de geheimen aan die hij zelf eeuwen geleden reeds aanleerde: Lees meer…..

Karma en reïncarnatie

Weinig mensen in het Westen weten waar hij was en wat hij deed toen hij vanaf zijn twaalfde verdween en op zijn negenentwintigste weer op het toneel verscheen. Elizabeth Clare Prophet heeft hierover een boek van religieuze en wetenschappelijke relevantie geschreven. Dit boek is voor iedereen die interesse heeft in Jezus en degenen die graag informatie willen over één van de invloedrijkste personen in de wereldgeschiedenis. Belangrijk voor iedereen die meer weten over deze niet benoemde periode van zijn leven. De vraag die velen zullen stellen: Wat zijn de implicaties van deze geschiedkundige vaststelling op de beleving en doctrine van het Christendom? Is het Christendom wel zo volledig en biedt de Bijbel voldoende leidraad om een volwaardig Christelijk leven te leiden?

Mystery of the Violet Flame

NEW! Saint Germain – Mystery of the Violet Flame

For millennia, mystics and alchemists have sought the keys to unlock secrets of life and eternity. Their discoveries were often veiled in esoteric symbolism—hiding their real knowledge from those who might use it for selfish ends.Saint Germain was one such seeker. Through many lifetimes as alchemist, adept and visionary, he found the priceless ancient formulas for self-transformation.

Chapter by chapter, you’ll explore exactly how the violet flame works and learn practical techniques for using it to free the unlimited power that exists within you right now to resolve everyday problems. Includes techniques of visualization along with mantras, prayers, and affirmations to call forth the energy of the violet flame to transform every aspect of your life.